Aanvraagformulier

Een website van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V.

U vraagt een verzekering aan
Met dit formulier vraagt u een verzekering aan. Het aangaan van een dergelijke overeenkomst heeft voor u en voor de verzekeraar bindende juridische consequenties. Onder het huidige verzekeringsrecht geniet u als ‘verzekeringsconsument’ een verregaande bescherming. Deze wetgeving verplicht partijen echter wel om elkaar over en weer zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Daarom is dit aanvraagformulier helaas nogal uitvoerig en formeel. Op basis van de door u op dit formulier verstrekte gegevens maakt verzekeraar -na definitieve acceptatie- de polis op.

Execution Only
Mocht u via ons kantoor een verzekering afsluiten, dan is er geen sprake van advies. Bij het afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution only. Zelf bent u verantwoordelijk voor de keuze van verzekering, alsmede voor de afstemming op uw persoonlijke situatie. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes.

Benodigde informatie
Het invullen van het aanvraagformulier duurt gemiddeld 15 minuten. Wij raden aan (indien er een offerte is opgemaakt), deze bij de hand te houden. Tevens wordt er informatie over het vaartuig gevraagd, zoals:
– Rompnummer(s)
– Motornummer(s)
– Eventuele eerdere verzekeringen

Offertenummer
Op de offerte staat een offertenummer. Het offertenummer kunt u vinden op de pagina met premies in de toegezonden offerte. Selecteer hieronder het offertenummer. Heeft u geen offerte ontvangen? Selecteer dan “Geen offerte ontvangen”.